201719jul

Blog | Meer slim blauw

201719jul

Het ging al niet goed met de vorming van de Nationale Politie. De rapportage ‘Vanaf de zijlijn bekeken’ stemt nog somberder.

De twaalf commissarissen van de koning (cvk’s) staan nog steeds achter de vorming van één Nationale Politie. Zo heeft dat ene nationale korps de lokale ‘bestuurlijke drukte’ verminderd. Maar ze constateren ook dat een aantal doelstellingen van de Politiewet 2012 nog niet zijn bereikt en dat er nog wel knelpunten zijn. Dat is wel erg politiek gesteld, want de verdere conclusies in de rapportage Vanaf de zijlijn bekeken zijn behoorlijk schokkend. De pers pikte er vooral uit op dat de politie zich richt op steden, waardoor er op het platteland nauwelijks meer politietoezicht is: het landelijk gebied is daardoor uitgegroeid tot een ‘luilekkerland voor criminelen’. Dat zorgde voor smakelijke koppen in de krant, maar wie het rapport erop naslaat ziet dat het eigenlijk nog veel verder gaat.

De afgelopen jaren is de nadruk bij de politie komen te liggen op repressie, op de strafrechtelijke taak. ‘De politie is zich gaan terugtrekken uit het publieke domein.’ Vroeger was toezicht normaal, nu komt de politie alleen nog maar langs ‘als er iets is’. De sociale kant van het politiewerk is verdwenen, terwijl dat essentieel is voor de informatie-inwinning, en dat ‘komt dubbel hard weer terug in extra repressief politiewerk’. Zeker in grote gemeenten, ontstaan door de herindelingen, zijn de aanrijtijden fors: ze kunnen oplopen tot een half uur. Dat geldt voor de wijkagent, voor noodhulp, maar ook voor de back up voor de politie zelf. Een punt van zorg, wordt geconcludeerd. ‘De veiligheidsbeleving van het personeel wordt minder’. Een groot probleem ‘nu geweldstoepassing onder een vergrootglas ligt’: ‘agenten (worden) terughoudender indien snelle back-up onzeker is’.

Het heeft volgens de rapportage geleid tot omvangrijke gebieden zonder betekenisvolle politiefunctie: ‘de politie is uit het straatbeeld verdwenen (...) en recherchecapaciteit is niet aanwezig’. De oplossing ligt volgens de cvk’s in meer blauw op straat. Ook pleiten ze voor het herijken van prioriteiten en het herverdelen van de bestuurlijk rollen en verantwoordelijkheden. Maar hoe dit tot een fundamentele verbetering moet leiden, wordt niet echt duidelijk. Volgens mij moeten we toe naar de organisatie van veiligheid in de volle breedte. En dat betekent ook: meer en nog betere samenwerking met particuliere beveiligingsbedrijven, zodat we elkaar fundamenteel kunnen versterken. Een goede aanzet daartoe is vorig jaar november gegeven, toen de minister van Veiligheid en Justitie, de korpschef van de politie en voorzitters van de Nederlandse Veiligheidsbranche en VEBON-NOVB een intentieverklaring ondertekenden tijdens een gezamenlijk congres over sensing. Er is mijns inziens veel winst te behalen met slimme combinaties van fysiek toezicht, technologie en data-intelligentie. Je veilig voelen en veilig zijn, dáár gaat het om voor de burger. Dat vraagt om een integrale aanpak. Het is een weg  die Trigion enige tijd geleden al is ingeslagen, en de ervaringen zijn erg goed. Wij delen deze  graag.

Hans Koelstra, directeur Integrale Veiligheid Trigion