201514jul

Blog | Dringend moreel appèl

201514jul

Wim Mul vraagt om een jaar. Dan kent 80% van de stakeholders in de beveiligingsbranche de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. “Als de Code in de markt zijn plek heeft veroverd, gaat die ook zijn werk doen. Naast de support van de sociale partners waar we veel tijd en energie in steken, zal het aantal ondertekenaars flink toenemen. De Code beïnvloedt de spelregels en als het nodig is kunnen we als scheidsrechter optreden. Maar het meest geloof ik in fatsoenlijk gedrag dat hand in hand gaat met professionalisering van de branche”.

Wim Mul is voorzitter van de Codekamer en in het dagelijks leven HR Director van TNT International Europe. Hij is een warm pleitbezorger van gezamenlijke afspraken binnen branches. “Wat we niet willen is ondernemerschap beperken. We entameren ook geen discussies over het wel en wee van uitbesteding. Laat staan dat we de onderhandelingsruimte van werknemers afnemen. Ik geloof wel in een gezamenlijk commitment aan spelregels. We hebben geconstateerd dat vrije marktwerking kan doorschieten. Reden genoeg om de branche op te roepen tot verantwoordelijk gedrag. Het is een dringend moreel appèl, omdat het de beste weg is om aanvullende wet- en regelgeving af te wenden”. 

Als algemeen directeur van Trigion sluit ik me graag aan op dat morele appèl van Wim, waar ik me bovendien persoonlijk voor inzet. Als bestuurslid binnen de Nederlandse Veiligheidsbranche en namens aangesloten werkgevers in de beveiligingssector, mocht ik vorig jaar al mijn handtekening zetten onder de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarmee werd een unieke gedragscode geformaliseerd waarin afspraken zijn vastgelegd over de inkoop van dienstverlenende werkzaamheden, waaronder beveiliging. Betrokken opdrachtgevers, opdrachtnemers, vakbonden en bemiddelaars vinden het belangrijk dat bij een uitvraag eerst gekeken moet worden naar de kwaliteit van de uitvoering, waar goede werkomstandigheden ook onder vallen. Vervolgens kan gekeken worden tegen welke prijs dit kan. 

Na ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag heb ik, opnieuw namens aangesloten werkgevers, zitting genomen in de Codekamer Beveiliging. Vanuit die kamer toetsen we of betrokken partijen de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk naleven. Daarnaast is het een gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk werkgevers, opdrachtgevers en andere stakeholders actief bij de code te betrekken. Dat volgend jaar 80% van de stakeholders in de beveiligingsbranche de Code Verantwoordelijk Marktgedrag kent is een mooie ambitie, die ik graag help verwezenlijken. Meer informatie over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag binnen de beveiligingsbranche vindt u hier.

Ellen Groenewoudt (algemeen directeur bij Trigion Beveiliging en bestuurslid binnen de Nederlandse Veiligheidsbranche)