201625jan

‘Bewustwording Brandveiligheid’ workshops bij Woonzorg Nederland

201625jan

Binnen de kaders van een pilot hebben trainers van Trigion Safety Opleidingen begin dit jaar workshops ‘Bewustwording Brandveiligheid’ verzorgd bij vijftien seniorencomplexen van Woonzorg Nederland, verspreid over Nederland. De workshop van één dagdeel is gezamenlijk door Woonzorg Nederland en Trigion ontwikkeld, met als doel om bewustwording en gedrag van bewoners, verzorgers en familie te verbeteren. Afhankelijk van de resultaten uit de pilot wordt het project verder uitgerold, waarmee het zeker voor Nederlandse begrippen een omvangrijk project is.

Als het gaat om brandveiligheid vormen senioren een kwetsbare groep. In tegenstelling tot verzorgings- en verpleeghuizen is in veel grote wooncomplexen bijvoorbeeld geen goede BHV-organisatie ingericht. Mede daarom hebben Brandweer Nederland en de Brandwondenstichting eind vorig jaar hun krachten gebundeld in de campagne ‘Ik laat mijn ouders niet stikken’. Deze campagne is gericht op senioren, hun kinderen en andere familieleden om het bewustzijn rond brandveiligheid te verhogen. Woonzorg Nederland is één van de grotere organisatie die aansluiting heeft gezocht bij deze campagne.

Woonzorg Nederland is een landelijke corporate voor senioren en beheert 28.000 woningen, verdeeld over 600 wooncomplexen. De organisatie heeft achterliggende jaren flink geïnvesteerd in bouwkundige en technische brandveiligheid. Woonzorg Nederland realiseert zich echter dat brandveiligheid niet slechts met technische oplossingen gerealiseerd kan worden, maar dat ook menselijk handelen van groot belang is. Na een uitgebreide marktconsultatie heeft Trigion eind vorig jaar opdracht gekregen om workshops ‘Bewustwording Brandveiligheid’ te verzorgen.

Naast het nemen van preventieve maatregelen zijn de workshops gericht op adequate reactieve handelingen en ontruiming/vluchten. Deelnemers reageerden enthousiast en voerden ‘verhitte’ discussies over rollators, scootmobielen en andere obstakels die regelmatig vluchtwegen bleken te blokkeren. Naast extra bewustzijn en praktische tips, ontvingen deelnemers na afloop van de workshops nog een informatieboekje met brandveiligheidstips en –instructies, alsmede een flyer van de Brandwondenstichting.