Beleid & randvoorwaarden

Beleid & randvoorwaarden

Het proces rond het creëren van veiligheid krijgt een vervolg met aandacht voor beleidskaders, die we inventariseren en eventueel (her)definiëren. Relevante wet- en regelgeving, alsmede sectorspecifieke randvoorwaarden, worden daar uiteraard in meegenomen.

Veiligheid creëren - Beleid & randvoorwaarden

In deze fase adviseren we bijvoorbeeld vanuit TAPA certificering (logistiek), ISPS richtlijnen (havenbedrijven), BRC certificering (voedingsmiddelenindustrie), etc. Als maatschappelijk betrokken ondernemer inspireren we om compliance een niveau hoger te trekken dan de domeinen beveiliging (security) en veiligheid (safety) en afspraken te maken op het gebied van ketenaansprakelijkheid.

Veiligheid creëren we samen, waarin we ons in deze fase graag laten bij staan door consultants van Hoffmann die zich hebben gespecialiseerd in riskmanagement. Ook betrekken we klantmanagers die specifieke sectorkennis hebben ontwikkeld en relevante business cases inbrengen.