201328mei

Bedrijventerreinen Heerenveen veilig met TrigiACT

201328mei

Onder de vlag van Ondernemers Kring Heerenveen, heeft de Stichting CWH onlangs haar samenwerking met Trigion rond de beveiliging van diverse bedrijventerreinen in Heerenveen voor tenminste zes jaar verlengd. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de samenwerking die in november 2004 is gestart en heeft geleid tot een afname van het aantal inbraken met ruim tweederde.

De stichting CWH regelt alle (collectieve) zaken met betrekking tot de bedrijventerreinen in Heerenveen. Omdat veiligheid één van de belangrijkste items is voor bedrijventerreinen besteedt de CWH hieraan veel aandacht. In 2009 stelde ministerie van Economische Zaken, samen met ondernemers en de gemeenten Heerenveen en Skarsterlân, budget beschikbaar voor een intensief beveiligingsplan voor de noordelijke bedrijventerreinen van Heerenveen. Op basis daarvan werd in november 2009 op feestelijke wijze het collectieve cameratoezicht op de vijf deelterreinen van Heerenveen-Noord en op de Kavels/IBF in gebruik genomen. In totaal werden 22 intelligente camera’s opgesteld op strategische locaties op de terreinen, waarmee specialisten op afstand meekijken bij incidenten.

Deze maatregelen zijn onderdeel van het TrigiACT-concept dat Trigion heeft gelanceerd. In dit concept wordt intelligente (camera)techniek gekoppeld aan toezicht vanuit de AlarmServiceCentrale en snelle, gerichte opvolging van Mobiel Surveillanten bij calamiteiten of normafwijkende situaties. Uit het maandelijks overleg tussen CWH (deelnemers aan het project Collectief Beveiliging), politie en Trigion bleek al snel dat het qua incidenten rustiger werd op de terreinen. Zowel de politie als Trigion hebben in de maandelijkse rapporten steeds minder incidenten te melden. Sinds de introductie van het TrigiACT-concept is het aantal inbraken op de noordelijke terreinen van Heerenveen met ruim tweederde afgenomen.

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben betrokken partijen afspraken gemaakt over (door)ontwikkeling van het beveiligingsconcept. Binnenkort worden bijvoorbeeld vier nieuwe camera’s geïnstalleerd en wordt nieuwe intelligente software toegepast uit het Beware-concept.