Advies en consultancy: bedrijfsnoodplan

Trigion Safety Opleidingen heeft voor vele organisaties een noodplan ontwikkeld. Ook hier leveren wij altijd maatwerk. Na een gedegen onderzoek en interviews met de betrokkenen in het gebouw ontwikkelen wij in nauw overleg met de opdrachtgever het noodplan.

Efficiënte BHV-organisatie

Om een efficiënte BHV-organisatie op te kunnen zetten is het van groot belang om een goed werkend ontruimingsplan in huis te hebben. Een actueel ontruimingsplan kan verplicht worden gesteld vanuit de bijlagen van de gebruiksvergunning of worden geëist door de Arbo-dienst. In dit plan zijn alle taken opgenomen welke in geval van een calamiteit verricht moeten worden.

Uiteraard met als doel de veiligheid van medewerkers en bezoekers/gasten te waarborgen. Een ontruimingsplan bevat afspraken en procedures over hoe te handelen bij een ontruiming. Het doel is dat de gebruikers, met name de BHV-ers, in het gebouw weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat de risico's bij brand zoveel mogelijk worden beperkt.

Trigion Safety Opleidingen maakt voor uw organisatie een bedrijfsnoodplan op maat dat voldoet aan de NEN-8112. Dit is de leidraad die de meeste brandweerkorpsen in Nederland hanteren bij het goedkeuren van een ontruimingsplan voor de gebruiksvergunning of gebruiksmelding van een pand.

Het plan dient regelmatig (minimaal 1 maal per jaar, en vaker indien noodzakelijk) geactualiseerd te worden op basis van ervaringen, veranderingen in personele bezetting, werkwijze, inrichting, de omgeving, e.d. Het actualiseren gebeurt ten minste één maal per jaar of vaker wanneer daartoe aanleiding is. Denk hierbij aan verbouwing, verhuizing, personeelsverloop in de BHV-organisatie, veranderende bedrijfsactiviteiten, veranderende medegebruikers van het gebouw enzovoorts. Door Trigion worden de volgende criteria aan een bedrijfsnoodplan gesteld:

 • Het is instruerend, alleen het 'hoe' is belangrijk en niet het 'waarom'
 • Het gaat uit van juiste technische en organisatorische maatregelen
 • Het gaat uit van voldoende bekwame medewerkers die geoefend zijn
 • Het borgt de geoefendheid van betrokken BHV-ers en medewerkers
 • Hoe het pand ontruimt dient te worden  zal worden vastgelegd in het ontruimingsplan
 • Het moet complementair werken op de rampenbestrijdingsplannen van de overheid/hulpverlenende instanties

Het bedrijfsnoodplan dat vervolgens wordt opgesteld, bestaat onder andere uit:

 • Algemene gegevens van het kantoorpand van de betreffende locatie.
 • Alarmeringsinstructie (intern & extern)
 • Beschrijving BHV-organisatie
 • Taken en bevoegdheden van BHV-functionarissen
 • Inzetplannen bij brand, een ongeval, ontruiming, stroomstoring, waterschade, inbraak, etc. 
 • Communicatieplan
 • Aanvalsplan inclusief kopieën van eventuele ontruimingstekeningen (in bezit van opdrachtgever)
 • Formulieren voor ongevalmelding en bommelding

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij maken graag een afspraak met u.