Basisveiligheid VCA (B-VCA) en VCA (-VOL)

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich binnen het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. Cijfers van het CBS geven aan dat jaarlijks meer dan 150.000 werkenden betrokken zijn bij een bedrijfsongeval. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken.

In onze leerstof wordt uitgebreid ingegaan op alle door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) verplicht gestelde onderwerpen.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor:
- Medewerkers waarvan de opdrachtgever het VCA certificaat verplicht stelt
- Medewerkers die werkzaam zijn binnen een VCA of VCA-gecertificeerd bedrijf
- Medewerkers waarvan het diploma Basisveiligheid 1 is verlopen

Doel

Na het volgen van de opleiding weet de medewerker hoe werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden en hoe risico's tijdens het werk tot een minimum beperkt kunnen worden.

Inhoud van de opleiding:

 • Arbowetgeving
 • Gevaarlijke stoffen
 • Etikettering
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplek eisen
 • Algemene hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap
 • Gereedschapmachines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Examentraining

Examen

Het examen B-VCA bestaat uit 40 Multiple-choice vragen. Om recht te hebben op het diploma dienen minimaal 28 vragen juist te zijn beantwoord.

Diploma

Het diploma B-VCA wordt afgegeven door de VCA Examenbank onder toezicht van het ECABO. De geldigheidsduur van het diploma is 10 jaar.

Duur van de opleiding

De opleiding B-VCA bestaat uit 1 dag (2 dagdelen).

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers (indien de opdrachtgever 6 deelnemers inschrijft wordt de cursus in overleg gestart).

Wilt u meer informatie over deze opleiding?

 
Ik kan mijzelf op elk moment afmelden via de link onderaan de mail.
 
Ik ga ermee akkoord dat Trigion mijn bovenstaande persoonsgegevens verwerkt om mij via verschillende marketingkanalen te informeren. Ik kan mijzelf op elk moment afmelden voor de communicatie via de link onderaan de mail. Voor meer informatie raadpleeg ons privacy statement.