201427nov

Bijdrage Trigion aan ASIS Security Management Congres

201427nov

Vanuit een doelstelling om in 2015 dé meest klantgerichte organisatie in de (beveiligings)sector te zijn, zoekt Trigion steeds meer de inhoudelijke verdieping met haar relaties. Eén van de momenten waarop dat recent werd vormgegeven was tijdens het ASIS Security Management Congres. Op donderdag 20 november bezochten meer dan 200 security professionals het door ASIS Benelux Chapter en Vakmedianet georganiseerde congres, met als thema ‘Continuïteit van de business; is security in beeld?’

Business Continuïty Management
Business Continuïty Management (BCM) is het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en bepaalt wat de uitwerking op de ‘operatie’ is als deze bedreigingen manifest worden. BCM heeft een structureel karakter. Security daarentegen is vaak incident gedreven en geen deel van het kenproces. Om een serieuze rol te kunnen spelen, zou security al aan het begin van het proces moeten kunnen meedenken over het bedrijfsproces en over oplossingen. Daar liggen de kansen.

Spraakmakende key-note sprekers
Onder leiding van dagvoorzitter Tom Egberts verzorgden keynote-sprekers Bart Blokland (directeur Alliander) en Martin Gill (criminoloog en directeur van Perpetuity Research) spraakmakende presentaties over respectievelijk ‘Dualiteit – beveiligingsdiscussies in de boardroom over schijnbare tegenstellingen’ en ‘The importance of security to business continuïty’.

Kennissessie ‘You will survive’
Daarnaast konden congresbezoekers een keuze maken uit zes verschillende kennissessies, waaronder ‘You will survive’. In deze sessie lieten business unit manager Maarten IJzermans van Hoffmann en Stormdijk-directeur Alfred Knorr bezoekers kennis maken met de versterkende wisselwerking die crisismanagement en crisiscommunicatie op elkaar hebben. Een gedegen voorbereiding is hét fundament voor business continuïty. Aan de hand van diverse cases kregen bezoekers een beeld hoe organisaties crisissituaties hebben doorstaan en zich preventief het beste kunnen voorbereiden en imagoschade kunnen voorkomen.

Overige onderwerpen en informatiemarkt
Naast de key-note lezingen en kennissessies discussieerden young professionals over hun toekomst in het vak, werden de resultaten van het Fortress Security Management Salarisonderzoek gepresenteerd en presenteerden sponsoren zich op de informatiemarkt. Natuurlijk mochten Trigion en Hoffmann daar niet ontbreken en gingen diverse collega’s het gesprek aan over BCM en andere relevante onderwerpen.

Zowel voor een foto-impressie als voor een video-impressie verwijzen we graag naar de website van Security Management. Natuurlijk blijven we graag met u in gesprek over BCM of andere thema’s. Daarover kunt u te allen tijde contact opnemen met uw vertrouwde contactpersoon binnen Trigion of via de contactbanners op deze website