Trigion Safety Opleidingen van start met Arbo en veiligheidstrainingen

PERSBERICHT
Schiedam, 5 september 2011

Trigion Safety Opleidingen van start met Arbo en veiligheidstrainingen

Trigion Safety Opleidingen (TSO) is in mei gestart als gespecialiseerd bedrijf op het gebied van opleidingen en trainingen. Het bedrijf is sinds 23 mei 2011 operationeel binnen de businessunit Brandveiligheid en Beveiligingstechniek van Breijer Bouw en Installatie, onderdeel van Facilicom Services Group. TSO biedt een breed pakket trainingen en opleidingen op het gebied van veiligheid en Arbo, zoals bijvoorbeeld EHBO, bedrijfshulpverlening (BHV), een opleiding voor het behalen van een veiligheidscertificaat voor aannemers (VCA) en de training beheerder brandmeldinstallaties.

Trigion Safety Opleidingen wil organisaties bijstaan om aan de gestelde Arbo-verplichtingen te voldoen. “Wij bieden trainingen om bedrijven te leren wat goede arbeidsomstandigheden zijn en welke wettelijke voorschriften er gelden volgens de Arbo-wet. Dat is in ieders voordeel. Gezonde werknemers zijn belangrijk voor bedrijven en hun dienstverlening en werknemers zijn er ook bij gebaat om veilig en prettig te kunnen functioneren binnen hun werkomgeving. Zo worden bedrijfsongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid sterk teruggedrongen”, aldus Ron Lionarons, senior accountmanager bij TSO. 

Naast Arbo-gerelateerde trainingen en opleidingen levert Trigion Safety Opleidingen ook advies op het gebied van veiligheid. Het gaat hier om het uitvoeren van de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E), die voor iedere organisatie verplicht is, het opstellen van bedrijfsnoodplannen en het verzorgen van veiligheids- en ontruimingstekeningen.

TSO werkt met eigen trainers en instructeurs en daar waar nodig met een aantal vaste partners die geaccrediteerd zijn voor het geven van de trainingen en opleidingen. Alle trainers werken op uniforme wijze met gelijke leermiddelen en opbouw van lesstof. Om de trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van BHV of EHBO realistisch te maken, wordt gewerkt met fictieve slachtoffers.

Trigion Safety Opleidingen zal in het najaar de geavanceerde planningsoftware Publisher aan de website toevoegen. Via Publisher kan een opdrachtgever met een persoonlijk profiel bekijken wanneer er plaats is binnen geplande opleidingen. Ook worden gegevens van cursisten in Publisher bijgehouden.

Zo kunnen automatisch uitnodigingen voor benodigde herhalingscursussen georganiseerd worden.