Trigion lanceert Virual Close Protection

PERSBERICHT
Schiedam, 9 april 2013

Trigion lanceert Virtual Close Protection In samenwerking met opdrachtgever Makro Nederland en gelegenheidspartner Big Brother Security Systems, heeft beveiligingsorganisatie Trigion een nieuw concept ontwikkeld voor effectief toezicht op risicolocaties. Virtual Close Protection combineert de functionaliteit van fencing, cameratoezicht en mobiele surveillance in een effectief totaalconcept. Het concept heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen bij Makro Nijmegen, waar Virtual Close Protection een basis is voor veilige opening en afsluiting van het pand.

Vanuit de afdeling Mobiele Surveillance is Trigion al geruime tijd beveiligingspartner van Makro Nederland, bij diverse locaties verspreid over het land. Eén van de locaties die dagelijks werd geopend en afgesloten onder begeleiding van een Mobiele Surveillant van Trigion, was Makro Nijmegen.

In het 4e kwartaal van 2012 zijn alle betrokken medewerkers van Makro Nederland uitgerust met een TrigilinQ die automatisch contact maakt met de Trigion AlarmServiceCentrale, als een virtuele grens wordt overschreden. Na deze melding scant de centralist via de aanwezige camera’s preventief de omgeving. Bij normafwijkende situaties wordt de medewerkers tijdig gewaarschuwd en wordt eventueel een Mobiele Surveillant ter plaatste gestuurd. Alleen als sprake is van een beheersbare situatie vervolgt de medewerker zijn of haar weg en opent het pand, ook weer onder (video)begeleiding vanuit de Trigion AlarmServiceCentrale. Aan het einde van de werkdag herhaalt deze procedure zich.

Naast kostenefficiënt bleek deze oplossing ook een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de medewerkers en met name het gevoel van veiligheid. ‘In december hebben we de pilot bij Makro Nijmegen afgesloten’, aldus Danny Küppers, Head of Security Management binnen Makro Nederland en mede grondlegger van het nieuwe concept. ‘Het veiligheidsgevoel van de betrokken medewerkers bleek te zijn gestegen, terwijl de kosten zijn gedaald’. Vanuit Trigion heeft Ron Knaap, als manager van de AlarmServiceCentrale nauw betrokken bij de ontwikkeling van het concept, wel een logische verklaring voor de enthousiaste reactie uit de pilot. ‘Het concept garandeert een preventief toezicht op afstand en just-in-time’, aldus Knaap. ‘Voorheen was er een Mobiele Surveillant aanwezig bij iedere opening en afsluiting van het pand, nu beperken (garanderen) we toezicht op momenten dat het echt nodig is’.

Knaap ziet toepassingen voor diverse doelgroepen die geconfronteerd worden met risicomomenten op het gebied van veiligheid. ‘Naast retailketens denk ik daarbij aan pompstations, juweliers en diverse andere branches’. Hij verwacht Virtual Close Protection eind 2013 op tientallen locaties te hebben geïmplementeerd.