Trigion blijft beveiligingspartner van gemeente Den Helder bij het beveiligen van de haven

Trigion blijft beveiligingspartner van gemeente Den Helder bij het
beveiligen van de haven
19 maart 2012

Trigion blijft als beveiligingspartner van gemeente Den Helder de Helderse haven beveiligen.
Het contract wordt verlengd met een termijn van drie jaar en is het resultaat van een Europees
aanbestedingstraject.

Trigion was de afgelopen jaren al verantwoordelijk voor het beveiligen van de Helderse havenlocaties.
Na een uitgebreid aanbestedingstraject, heeft de gemeente Den Helder opnieuw besloten het contract
aan Trigion te gunnen.

Met deze opdracht wordt invulling gegeven aan de behoefte voor de inhuur van beveiliging voor alle
havengerelateerde ISPS-locaties in Den Helder. ISPS is een veiligheidsstandaard die sinds de
aanslagen in september 2001 wereldwijd zijn ingevoerd en wettelijk verplicht zijn. Den Helder heeft al
geruime tijd drie ISPS-gecertificeerde kades. De ISPS Code is een internationaal voorschrift dat
verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen. De ISPS Code
regelt de veiligheidssituatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schip en kade samenkomen.
Bijvoorbeeld als een schip in een haven ligt, de zogenoemde ship/port interface. Ook bij de laatste
aanbesteding bleek dat Trigion de enige leverancier is die kan voldoen aan de ISPS-eisen en wensen
van het havenbedrijf.