Prestatielader Socialer Ondernemen

Prestatieladder socialer ondernemen
26 juni 2012

Trigion is één van de toonaangevende bedrijven die samen met TNO en SIRN (Stichting inReturn Nederland) een methode heeft ontwikkeld om socialer ondernemen te (h)erkennen.

Deze zogenoemde Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is vanaf 14 juni beschikbaar en wordt de komende tijd nog verder doorontwikkeld. Apeldoorn is de eerste gemeente in Nederland die de Prestatieladder gaat inzetten in het kader van social return bij een meervoudse onderhandse aanbesteding.

Met deze methode kan objectief worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Clement Dekker manager Kwaliteit van Trigion: “Social Return is een belangrijk thema voor ons, waarop we ons onderscheiden in de (beveiligings)markt. Het PSO-certificaat is belangrijk voor ons imago, maar het helpt ons ook richting te geven aan ons social return beleid en de uitvoering ervan”.

Met een PSO-erkenning kunnen bedrijven die zich richten op sociaal ondernemen zich onderscheiden van de concurrent. De prestatieladder is een prima instrument om het sociaal onderondernemerschap structureel te stimuleren. Ook is het een onafhankelijk kwaliteitslabel bij het sociaal aanbesteden.

Bedrijven kunnen zich via www.pso-nederland.nl inschrijven voor certificering. De eerste 20 bedrijven worden getoetst door TNO. Daarna nemen certificerende instellingen dit over. SIRN gaat de PSO beheren.

De initiatiefnemers voor de PSO zijn TNO en SIRN. De PSO is ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende sectoren. In de klankbordgroep voor de ontwikkeling van de PSO zijn vertegenwoordigd de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Werkgeversvereniging AWVN, UWV, SIRN, MVO-Nederland, Start Foundation, Landelijke Cliëntenraad, TNO en SW-bedrijf WNK.

De ontwikkeling van de PSO is mogelijk gemaakt met financiering vanuit het TNO cofinancieringsprogramma, Start Foundation en de deelnemende SW-bedrijven.