Pilot Vesting Schoonhoven van start met Trigion als beveiligingspartner

PERSBERICHT
Schiedam, 17 oktober 2013

Pilot Vesting Schoonhoven van start met Trigion alsbeveiligingspartner
Op maandag 7 oktober hebben burgemeester Bonthuis van de Gemeente Schoonhoven en Richard Franken, commercieel directeur van Trigion, hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst voor partnership rond beveiliging. De ondertekening is de bekrachtiging van een samenwerkingsverband met de naam Vesting Schoonhoven, dat komend jaar verder
wordt uitgerold.

In 2012 ontstond de gedachte aan een samenwerking op het gebied van beveiliging tussen alle partners; gemeente, politie, ondernemers, de scholen, de zilverbranche, de horeca, winkeliers, etc. Door samen op te trekken en de krachten te bundelen ontstaan schaalvoordelen, afstemmingsvoordelen en kunnen publieke en private middelen slimmer worden ingezet.
Beveiligingsorganisatie Trigion trekt voor de duur van tenminste één jaar op met de Schoonhovense partners om de veiligheid in Schoonhoven zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven.

Betrokken partijen willen het veiligheidsconcept het komende jaar verder ontwikkelen en invullen. Om dit initiatief inhoudelijk te ondersteunen wordt ook getracht om extra middelen te verkrijgen bij het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Daarnaast wordt gewerkt aan een voorstel voor cameratoezicht, automatische nummerplaatherkenning en gerichte zichtbare handhavingsacties.