Ondertekening convenant Zuidplein

Ondertekening convenant Zuidplein
17 april 2012

Op maandag 16 april 2012 ondertekenden gemeente Rotterdam en andere betrokkenen waaronder Trigion het convenant 'Zuidplein'. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb van gemeente Rotterdam was aanwezig voor de officiële aftrap. Vanwege het grote aantal bezoekers, behoeft het Zuidplein gebied in Rotterdam blijvende inzet van toezichthouders van diverse diensten om de veiligheid te garanderen. De afspraken over de inzet en samenwerking van de betrokken partijen zijn bezegeld in dit convenant.

Het convenant komt voort uit het een integraal wijkprogramma met als doel de veiligheid in het gebied te garanderen. Trigion zet in het kader van dit project toezichthouders in die toezicht houden in het gehele winkel- en woongebied. Tussen de partijen die betrokken zijn bij het convenant vindt dagelijks een briefings en handhavingsoverleg plaats om de veiligheidsaanpak zo effectief mogelijk te maken.

Het convenant 'Zuidplein' binnen gemeente Rotterdam past in het beleid van Trigion om meer samenwerking te zoeken met stakeholders in de veiligheidsketen. Recent werd een vergelijkbaar convenant getekend met betrokkenen stakeholders binnen Winkelcentrum De Leyweg in Den Haag.