Officiële kick-off 'voorschakeltraject toezicht en beveiliging'

Aftrap reïntegratie-project Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen en beveiligingsorganisatie Trigion

Officiële kick-off 'voorschakeltraject toezicht en beveiliging'
20 april 2012

Op vrijdag 20 april heeft de officiële kick-off plaatsgevonden van het project 'voorschakeltraject toezicht en beveiliging'. Dit is een gezamenlijk initiatief van gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen en Trigion en is onderdeel van een samenwerkingsafspraak in het kader van social return. Doel van het project is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld met een bijstandsuitkering, door een opleidingstraject aan een passende functie te helpen.

Het project 'voorschakeltraject toezicht en beveiliging' is een reïntegratie traject waarbij deelnemers worden klaargestoomd voor de functie van toezichthouder of beveiliger. Dat doen zijn binnen projecten in de Gemeente Amsterdam, onder begeleiding van een gekwalificeerde praktijkbegeleider van Trigion, met ruime ervaring in de beveiligingsbranche. Het voorschakeltraject bestaat voornamelijk uit praktijkbegeleiding, maar kent daarnaast enkele centrale theoriemomenten. Deelnemers worden op deze manier gedegen voorbereid voor het vak van toezichthouder of beveiliger.

Dit traject is een nieuw initiatief waarmee Trigion invulling geeft aan haar positie als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer. Bovendien is het voor 's lands grootste beveiligingsorganisatie een extra wervingskanaal. Trigion heeft voortdurend behoefte aan instroom van gekwalificeerde medewerkers, met dit project worden kandidaten in vroeg stadium voorbereid op een toekomst medewerker binnen Trigion. Betrokken partijen hebben daarmee een gezamenlijk belang bij dit reïntegratieproject.