Nederlandse Spoorwegen kiest Trigion als beveiligingspartner

PERSBERICHT
Schiedam, 24 mei 2013

Nederlandse Spoorwegen kiest Trigion als beveiligingspartner
Op vrijdag 19 april hebben de directies van de Nederlandse Spoorwegen, Trigion en G4S hun handtekening gezet onder een raamovereenkomst voor Beveiligingsdiensten. Dit was het resultaat van een intensieve aanbestedingsprocedure die op vrijdag 30 november 2012 aan Trigion en G4S werd gegund.

Omdat de lopende raamovereenkomst voor Beveiligingsdiensten afliep, heeft de afdeling Concerninkoop van de Nederlandse Spoorwegen, in opdracht van NS Concernveiligheid, medio 2012 een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. Het was een innovatieve procedure, conform de richtlijnen voor ‘Best Value Procurement’. De opdracht heeft betrekking op diverse vormen van beveiliging en aanverwante dienstverlening, ondermeer op de diverse stations van de Nederlandse Spoorwegen en tijdens evenementen. Alle contractpartners investeren gezamenlijk in output, namelijk verhoging van de sociale veiligheid voor klanten en medewerkers in de stations en andere NS-locaties

Nadat Trigion in het verleden al uitgebreid ervaring heeft opgedaan bij de Nederlandse Spoorwegen, werd de organisatie ook nu weer als één van de twee nieuwe beveiligingspartners geselecteerd. De dienstverlening in de regio Randstad Zuid en de regio Zuid werd vergeven aan de zittende leverancier.

De raamovereenkomst tussen de Nederlandse Spoorwegen en Trigion heeft een looptijd van zeven jaar, waarin Trigion haar positie als dé toonaangevende beveiligingspartner in Nederland ruimschoots invulling kan geven. De opdracht zit inmiddels in de opstartfase en ook de voorbereidingen op de extra veiligheidsbehoefte in Amsterdam rond Koninginnedag zijn in volle gang.