Integratie Deltalinqs Centraal Post in Trigion AlarmServiceCentrale

Integratie Deltalinqs Centraal Post in Trigion AlarmServiceCentrale
31 januari 2012

Vanmorgen hebben de directies van Deltalinqs en Trigion een Service Level Agreement
ondertekend om de Deltalinqs Centraal Post te integreren in de Trigion AlarmServiceCentrale.
Vanaf woensdag 1 februari worden de activiteiten feitelijk overgenomen door de Trigion
AlarmServiceCentrale.

Deltalinqs is de organisatie die de collectieve belangen van de aangesloten bedrijven en verenigingen
in de Mainport Rotterdam behartigen. In een breder verband werkt Deltalinqs aan de versterking van
de concurrentiepositie van de Mainport Rotterdam, de duurzame ontwikkeling van het havengebied en
de bevordering van het politiek en maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van de aangesloten
bedrijven en verenigingen.

In de meldkamer bij één van de aangesloten bedrijven was de Deltalinqs Centraal Post ingericht, om
een optimale communicatie te waarborgen tussen aangesloten bedrijven, verenigingen, hulpdiensten
en andere stakeholders. Eind december 2011 is duidelijk geworden dat Trigion deze dienstverlening
op de meest effectieve en betrouwbare wijze aan de leden van Deltalinqs en andere aangesloten
bedrijven kan garanderen. De uiterst moderne AlarmServiceCentrale is communicatiecentrum én
lifeline voor duizenden opdrachtgevers en alle eigen medewerkers. De activiteiten van de Deltalinqs
Centraal Post worden geïntegreerd in de dienstverlening van de AlarmServiceCentrale.

Deze overname van de activiteiten van de Deltalinqs Centraal Post past in het beleid van Trigion om
samenwerking te zoeken met stakeholders, ondermeer binnen vitale infrastructuur. Onlangs
ondertekende Trigion nog een convenant met de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond, in het kader
van het project 'Oog en Oor'. In dat project gaat Trigion nauwer samenwerken en informatie delen met
de Zeehavenpolitie om de veiligheid in de Rotterdamse haven verder te vergroten.