Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kiest opnieuw voor Trigion

PERSBERICHT
Schiedam, 26 april 2013

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kiest opnieuw voor Trigion
Samenwerking tussen COA en Trigion verlengd met tenminste 2,5 jaar

Op dinsdag 16 april jl. heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het partnership met beveiligingsorganisatie Trigion voor de duur van tenminste 2,5 jaar verlengd. Dit was het resultaat na een meervoudige onderhandse aanbesteding beveiligingsdiensten ten behoeve van alle COA-locaties verspreid over Nederland. Marktleider Trigion behoudt daarmee één van ’s lands grootste beveiligingsopdrachten.

Omdat de lopende raamovereenkomst beveiliging binnenkort afloopt, heeft de Unit Administratie & Inkoop van het COA begin 2013 een nieuwe onderhandse aanbesteding uitgeschreven voor beveiligingsdiensten bij alle COA-locaties in Nederland. De opdracht heeft betrekking op diverse vormen van dienstverlening, waaronder objectbeveiliging, mobiele surveillance, inzet van
brandwachten en receptie services.

Als zittende beveiligingspartner was er Trigion veel aangelegen om deze opdracht te behouden. Na een intensieve aanbestedingsprocedure is de opdracht op dinsdag 16 april opnieuw aan Trigion gegund. De nieuwe raamovereenkomst tussen het COA en Trigion wordt binnenkort ondertekend en heeft een looptijd van minimaal 2,5 jaar. Ook in die nieuwe termijn blijft Trigion invulling geven aan haar rol als dé toonaangevende beveiligingspartner.