Beveiligingsorganisatie Trigion gecertificeerd conform Prestatieladder Socialer Ondernemen

Beveiligingsorganisatie Trigion gecertificeerd conform 'Prestatieladder Socialer Ondernemen'

1 oktober 2012 - Na actief te hebben bijgedragen aan een landelijke methode om socialer ondernemen te (h)erkennen, is Trigion Beveiliging gecertificeerd conform de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Afgelopen vrijdag 28 september heeft de organisatie het certificaat ontvangen van de Stichting in-Return Nederland (SIRN), één van de initiatiefnemers van de PSO. Trigion Beveiliging was één van de grootste organisaties die op deze dag gecertificeerd werden. Het is opnieuw een bevestiging van het sociale beleid dat 's lands meest toonaangevende beveiligingsorganisatie al jaren voert.

Veel bedrijven ondernemen tegenwoordig maatschappelijk verantwoord. Maar hoe sociaal zijn die bedrijven eigenlijk en op welke wijze kunnen deze bedrijven zich onderscheiden? TNO nam samen met SIRN en een aantal publieke- en private stakeholders het initiatief tot de ontwikkeling van een landelijke methode om socialer ondernemen te (h)erkennen. Trigion is één van de toonaangevende bedrijven en organisaties die hebben bijgedragen aan de methode, die inmiddels is doorontwikkeld in
de PSO.

De PSO meet in welke mate een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel van de ontwikkelpartners is om via de toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Niet alleen heeft Trigion actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de PSO, inmiddels is het ook het eerste beveiligingsbedrijf van Nederland dat gecertificeerd is conform de richtlijnen.

Manager Clement Dekker van Trigion is trots op de certificering. 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en social return zijn ingeworteld in onze bedrijfscultuur. Mensen aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een eerste stap, maar het goed begeleiden en aangaan van een duurzame relatie, is van een andere orde. Met het PSO-certificaat kunnen we ook tastbaar maken dat we daadwerkelijk investeren in deze groep mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt'. Volgens Dekker snijdt het mes aan twee kanten: 'commercieel is het interessant, bijvoorbeeld in aanbestedingen van overheden, het versterkt ons imago en levert een onderscheidend vermogen ten opzichte van onze concurrenten. Tegelijkertijd wordt onze dienstverlening nog beter, omdat we veel tijd en energie steken in onze medewerkers. Ze kunnen hun werk uiteindelijk beter doen en Trigion draagt krachtig bij aan een socialere maatschappij'.