3.500ste camera Trigion aangesloten op Live View

PERSBERICHT
Schiedam, 12 april 2013

3.500ste camera Trigion aangesloten op Live View
Afgelopen maart heeft de Trigion AlarmServiceCentrale haar 3.500ste camera aangesloten op Live View. Daarmee biedt ’s lands meest toonaangevende beveiligingsorganisatie politie en andere hulpdiensten de mogelijkheid om real time mee te kijken bij calamiteiten. Trigion is hiermee één van de belangrijkste partners in het snel groeiende concept dat is geïnitieerd door de afdeling High Impact Crime van de Nationale Politie.

Live View is een concept dat het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie, via een particuliere alarmcentrale of toezichtcentrale, de gelegenheid krijgt rechtstreeks mee te kijken met camerabeelden van bijvoorbeeld een winkelcentrum, een bedrijventerrein of individuele ondernemers. Door real time camerabeelden naar de meldkamer te sturen krijgen de politie en andere hulpdiensten zicht op de situatie, waardoor zij sneller en slimmer kunnen reageren. Voor de te volgen tactiek maakt het bijvoorbeeld veel uit of de overvallers zich nog in het pand bevinden of al naar buiten zijn gegaan. Met Live View kan de meldkamer dit nu zien, zodat zij de eenheden goed kan aansturen. Hiermee wordt de ‘heterdaadkracht’ van de politie vergroot en kunnen ook de andere hulpdiensten effectiever opereren. Een bijkomend voordeel is dat de status van een melding geverifieerd wordt door de particuliere alarmcentrale, zodat het aantal keren dat de politie uitrukt voor een nodeloos alarm verder afneemt.

De inmiddels aangesloten winkeliers en bedrijven zijn zeer te spreken over Live View. Het geeft een goed gevoel dat bij onraad de politie direct zicht krijgt op wat er zich afspeelt en hierop gericht actie kan ondernemen. De privacy wordt gewaarborgd doordat Live View alleen wordt gebruikt als er een incident plaatsvindt. Pas dan worden de camerabeelden doorgezet naar de politiemeldkamer en kan de politiemeldkamer en kan de politie meekijken.

Vanuit de hoek van de daders is inmiddels bekend dat zij zich niet laten afschrikken door een camera alleen. Daders zijn zich ervan bewust dat niet in elk gebied/winkel en op elk tijdstip live wordt uitgekeken. Het uitblijven van directe politierespons draagt ertoe bij dat zij doorgaan met het plegen van delicten. Zodra een winkel is aangesloten op Live View houden de daders rekening met een snelle politierepsons. Daders streven er zoveel mogelijk naar om buiten het zicht van de Live View camera’s te opereren. Hierdoor wordt de werkwijze van de daders sterk beïnvloed. Door gebruik te maken van Live View wordt dus een extra barrière opgeworpen. Ook wordt op de locatie de Live View

sticker bij de ingang geplaatst. Voor criminelen wordt het daarmee duidelijk dat de locatie is aangesloten op Live View en dat ze dus een groter risico lopen om aangehouden te worden.

Nadat in januari al een aantal succesvolle workshops zijn doorlopen voor particuliere alarmcentrales, slaan de politie en de Trigion AlarmServiceCentrale, tevens ’s lands grootste gecertificeerde toezichtcentrale, de handen ineen om ook andere organisaties te informeren. Op donderdag 23 mei organiseren zij een workshop voor eindgebruikers op het hoofdkantoor van Trigion in Schiedam.

Naast een workshop ‘Wat kan Live View voor mij betekenen?’ worden de nieuwste cameraconcepten gepresenteerd en is het mogelijk om de Trigion AlarmServiceCentrale te bezoeken. Meer informatie over deze workshop komt binnenkort beschikbaar via www.trigion.nl.